15

SSABs klimatomställning

Först i världen med fossilfri stålproduktion

SSAB genomgår just nu en stor omställning för miljön, att bli först i världen med att framställa fossilfritt stål. Kol och koks som traditionellt används vid malmbaserad ståltillverkning ersätts med vätgas. Genom att använda elektriska ljusbågsugnar kommer koldioxidutsläppen minska drastiskt. Målet är att 2045 ha världens första fossilfria ståltillverkningsprocess, utan i princip några koldioxidutsläpp. Framöver kommer du därför att se allt mindre av kolhögarna.

länkar

SSABs klimatomställning